top of page

Acerca de

Samtal

Psykisk ohälsa, oro, ångest, relationsproblem, kriser och akuta händelser. Alla drabbas vi av svårigheter i livet. 

Vår kurator Susanne har lång erfarenhet av att hjälpa människor i kris av olika slag. Hon är utbildad socionom och har under sina många år i yrket övat på att se saker ur olika synvinklar. Hon kan hjälpa dig enskilt, i par eller familj. Välkommen med din förfrågan!  Pris för 60min, 1000kr.

Susanne har även stor erfarenhet av debriefing både enskilt och i grupp. Hör av er för bokning och offert.

Kom igen - ta hjälp om du behöver!

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page